TRAFİK

Trafik sigortası, tüm araç sahiplerinin yasal olarak yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu bir sigorta türüdür.

KASKO

Kasko Sigortası, araç sahiplerine olumsuz durumlar sonucu kendi araçlarında oluşabilecek hasarlar karşısında sunulan ve isteğe bağlı olarak yaptırılabilen bir ekstra güvencedir.

KONUT

Konut sigortası, konut sahiplerinin evlerini yangın, hırsızlık, terör veya kaza durumları karşısında koruma altına alan sigorta hizmetidir.

İŞYERİ

Canvas included 20+ custom designed Slider Pages with Premium Sliders like Layer, Revolution, Swiper & others.

DASK

DASK Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem veya deprem sonrasında ortaya çıkan olumsuz durumlarda yaşanabilecek zararların, belirtilen teminatlar kapsamında karşılanır.

BİREYSEL SAĞLIK

Sağlık Sigortası, Genel Sağlık Sigortası bulunan kişilerin özel hastanelerde katılım payı dışında bir ücret ödemeden tedavi almalarını sağlayan sigorta çeşididir.

SİGORTA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sigortalar;
Aracınızı, sağlığınızı ve evinizi güvence altına alacak şekilde çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında zorunlu olanlar ve isteğe bağlı yaptırılarak ekstra imkanlardan yararlanma imkanı sunan poliçe çeşitleri bulunur. Trafik sigortası, bütün araç sahipleri için yasa kapsamında yaptırılması zorunlu tutulan sigortalardan biridir. DASK Deprem Sigortası ise bir diğer zorunlu sigorta çeşididir ve doğal afetler karşısında konut sahiplerinin karşılaması gerekebilecek giderleri azaltmak için alınan önlemlerden biridir. Bunlara ek olarak kendi isteğiniz dahilinde aracınız için kasko sigortası, sağlığınız için tamamlayıcı veya özel sağlık sigortası, konutunuz ve eşyalarınız için ise konut sigortası yaptırarak hayatın önünüze çıkaracağı olumsuzluklar karşısında bugünden hazırlıklı olabilirsiniz.

+
POLİÇE SAYISI
+
MÜŞTERİ SAYISI
+
TEKLİF SAYISI
+
FİRMA SAYISI

Sık Sorulan Sorular

Kasko Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?
Kasko Sigortası, zorunlu olmayıp isteğe bağlı bir sigorta türüdür.
Kasko Yaptırmak Neden Önemlidir?
Kasko Sigortası, sigortalının kendi aracına çarpma, çarpışma, yanma vb ani ve harici etkiler sonucunda oluşan zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü olup özellikle yüksek tutarlı hasarlarda sigortalının finansal durumunun kötüleşmesini engeller. Buna ek olarak kaza dışındaki bazı durumlarda da yardım hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, acil yardım hizmeti sağlanması gibi bir takım faydalar sunar.
Kasko Sigortası İle Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir?
Kasko Sigortası, sigortalı aracın uğrayabileceği zararlar için teminat sağlayan bir sigorta iken Trafik Sigortası ise sigortalı aracın kusurlu olarak 3.şahıslara verebileceği zararlara teminat sağlar.
Zorunlu Deprem Sigortası'nın Kapsamı Nedir ?
Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlar.Bu sigortanın teminatlarını Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) belirler; ancak poliçe üretimi, yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılır.
Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Binaları Kapsar?
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan; Kat irtifakı tesis edilmiş binalar, Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.
Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mudur?
Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanunu'na göre Türkiye'de tescili yapılan ve trafiğe çıkan her araç için zorunlu olarak yapılması gereken bir sigorta türüdür.
Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.
Kısa Vadeli Trafik Sigortası Yaptırmam Mümkün Mü?
Türkiye'de tescile kayıtlı olan araçlar için Trafik Sigortası'nın yıllık olarak yapılması esas olup kısa süreli düzenlenmemektedir.
Sağlık Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.
Özel Sağlık Sigortasında Anlaşmasız Kurumlardaki Tedavi Giderlerim Karşılanıyor mu?
Evet, poliçenizin anlaşmasız kurum teminat ve limitleri dâhilinde fatura ve evraklarınızı sigorta şirketine ilettiğinizde sonradan ödeme yapılabilmektedir.

İş Ortaklarımız